Sök förband


Sök upp ditt närmaste hemvärnsförband här.
Just nu 12575 texter och 57583 bilder i 184 förband på servern.
Hemvärnet på forsvarsmakten.se

Om vår bataljon

Övrigt

Kontot "+ Östgöta kustbataljon" har upphört. Dessa sidor finns kvar endast som arkiv.

Välkommen till före detta Östgöta kustbataljon - fjärde hemvärnsbataljonen!

Vid årsskiftet 2010/2011 gick vi tillsammans med 3. Hvbat, Louis de Geer, och bildade 31. Livgrenadjärbataljonen. Vår bataljon hade många viktiga uppgifter både på fastlandet och i skärgården med skydd, bevakning och ytövervakning.

Östgöta kustbataljon är speciell genom att våra uppgifter till stor del finns i ett marint basområde. Även på fastlandet finns flera mycket viktiga radarstationer, radio-anläggningar och andra skyddsobjekt.

Vi ska också kunna stödja skärgårdskommunerna, polisen och kustbevakningen vid till exempel eftersök, bränder, oljebekämpning, sjöräddning, stormar och höga vattenstånd.Senast uppdaterad: 2012-03-01 11:09

Aktuellt

http://nyheter.hemvarnet.se/?action=visanyhet&nyhetid=11168

Central information


Nytt från Tidningen


Aktuellt

http://nyheter.hemvarnet.se/?action=visanyhet&nyhetid=11168