Sök förband


Sök upp ditt närmaste hemvärnsförband här.
Just nu 12233 texter och 56119 bilder i 183 förband på servern.
Hemvärnet på forsvarsmakten.se

Övrigt

Bataljonsstab
Alla i bataljonsstaben träffas tre-fyra ggr per dygn för att alla skall vara uppdaterade på vad som händer i bataljonen. Här ser vi TOC (Tactical Operations Central) eller Bataljonstabens operationscentral. Stabschefen leder orienteringen.

Bataljonsstab

Organisation


Hemvärnets huvuduppgifter är:
Bevaka och/eller skydda ett till flera objekt eller knutpunkter
Skydda transporter
Ytövervaka

Bataljonens stab med ledningspluton skall kunna:
- leda och samordna verksamheten av egna och underställda förband inom eget område.
- samverka med andra försvarsmaktsförband.
- samverka med civila myndigheter på lokal nivå.

Numera är bataljonsstaben indelad i ett antal sektioner.


Bataljonen leds av bataljonschef och ställföreträdande bataljonschef. Själva stabens verksamhet leds av stabschefen.

Sektionerna är:

S1 Personal 3 pers
Personalbefäl
Personalbefäl
Pastor

S 2 /9 und/säk/info 3 pers
Und-/infobefäl C S2/9
Und-säkbefäl
Und-/hundbefäl

S 3/5 Ledning/Samverkan 5 pers
C Ledningslag/stribefäl C S3/5
C Ledningslag/stribefäl
Stri-/samverkansbefäl
Stri/samverkansbefäl
Stri-/CBRN befäl

S 4 Underhållstjänst 6 pers
Batkvm C S4
Tekniskt befäl
Underhållsbefäl
Underhållsbefäl
Läkare
Sjukvårdsbefäl

S 6 Ledningssystem 3 pers
Ledsystbefäl C
Ledsystbefäl
Ledsystbefäl/signalskyddsbefäl

Totalt 23 personer inkl batledning.

Det är inte i alla staber som alla tjänsterna är tillsatta.

Till staben finns även ett betjäningsförband:

LEDNINGSPLUTON (FÖR HVBATSTAB)
Chefsgrupp
1 C LEDNINGSPLUTON GN7
1 stf C LEDNINGSPLUTON GN7
Summa 1

Stabsgrupp
1 C STABSGRUPP XF8 SLK
3 STABSASSISTENT/UND XF8 SLK
2 STABSASSISTENT XF8 SLK
Summa 5

Sambandsgrupp
1 C SAMBANDSGRUPP XO8 FRO
1 SAMBANDS-/DATATEKNIKER XO9 FRO
3 SIGNALISTER XO9 FRO
Summa 5

Transport- och ordonnansgrupp
C TRANSORTGRUPP XK8 FMCK
2 ORDONNANS XR9 FMCK
3 BILFÖRARE PB, BUSS, LB XK9 SKBR
Summa 6

TOTAL SUMMA 19


Skapad: 2012-02-01 av Henrik H
Publicerad: 2012-02-01 av Henrik H
Uppdaterad: 2012-02-05 av Henrik H

Utökad kalender RSS-flöde för kalender September 2014

>>>
<<<
TiOnToFr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930         
Ordergivning SÖF 402.IK
1 september
Arbetskväll Ledplut 40.Hvbat
2 september
Komprapport 404.BevKomp
2 september
Tilltp. SÖF 401.IK
3 september
Arbetskväll/402.IK
4 september
SÖF 401.IK
4 - 7 september
Rekrytering Ungdom
5 - 6 september
Kompövning 402.403.IK o 404.BevK
6 september
Kompövning 403.IK
7 september
KFÖ 44.Hvbat/REMMENE
8 - 14 september
Batråd 40.Hvbat
9 september
Batrapport 40.Hvbat
9 september
Chefsmöte 2.Plut/401.IK
10 september
Hvråd
10 september
SÖF 38.Hvbat/REMMENE
11 - 14 september
Ungdomsutbildning
13 september
Ordergivning Utbplan 2015
15 september
Kompaniråd 402.IK
17 september
DUC-möte 401. IK: Utb plan 2015
18 september
Military Weekend
19 - 21 september
DUC-möte 403.IK
22 september
KFÖ 42.Hvbat/GBG
22 - 28 september
Komprapport 404.BevKomp
23 september
SÖF 402.IK
25 - 28 september
Ungdomsutbildning
27 september
KFÖ 38.Hvbat
29 september - 5 oktober
Insatsmöte 401. 402. 403.IK
30 september

Läs mer

Fakta

Befattningar inom hemvärnet

Bataljonsledning
Kompaniledning
Hemvärnspluton

Alfabetisk ordning
Förbandstyper med högre krav på tjänstgöring mm:
Insatskompani
Underrättelsekompani

Specialistbefattningar:

Dessa bemannas av personal som får sin tjänsteutbildning via någon av de åtta frivilliga försvarsorganisationer som hemvärnet har avtal med.

Flygtjänst
Förplägnadstjänst
Hundtjänst
Ordonnanstjänst
Sambandstjänst
Sjukvårdstjänst
Själavård
Stabstjänst
Transporttjänst, mark
Transporttjänst, sjö

Aktuellt

http://hemvarnet.sporrongshop.com/

Central information


Nytt från Tidningen


Aktuellt

http://hemvarnet.sporrongshop.com/