Sök förband


Sök upp ditt närmaste hemvärnsförband här.
Just nu 12359 texter och 56536 bilder i 182 förband på servern.
Hemvärnet på forsvarsmakten.se

Övrigt

Bataljonsstab
Alla i bataljonsstaben träffas tre-fyra ggr per dygn för att alla skall vara uppdaterade på vad som händer i bataljonen. Här ser vi TOC (Tactical Operations Central) eller Bataljonstabens operationscentral. Stabschefen leder orienteringen.

Bataljonsstab

Organisation


Hemvärnets huvuduppgifter är:
Bevaka och/eller skydda ett till flera objekt eller knutpunkter
Skydda transporter
Ytövervaka

Bataljonens stab med ledningspluton skall kunna:
- leda och samordna verksamheten av egna och underställda förband inom eget område.
- samverka med andra försvarsmaktsförband.
- samverka med civila myndigheter på lokal nivå.

Numera är bataljonsstaben indelad i ett antal sektioner.


Bataljonen leds av bataljonschef och ställföreträdande bataljonschef. Själva stabens verksamhet leds av stabschefen.

Sektionerna är:

S1 Personal 3 pers
Personalbefäl
Personalbefäl
Pastor

S 2 /9 und/säk/info 3 pers
Und-/infobefäl C S2/9
Und-säkbefäl
Und-/hundbefäl

S 3/5 Ledning/Samverkan 5 pers
C Ledningslag/stribefäl C S3/5
C Ledningslag/stribefäl
Stri-/samverkansbefäl
Stri/samverkansbefäl
Stri-/CBRN befäl

S 4 Underhållstjänst 6 pers
Batkvm C S4
Tekniskt befäl
Underhållsbefäl
Underhållsbefäl
Läkare
Sjukvårdsbefäl

S 6 Ledningssystem 3 pers
Ledsystbefäl C
Ledsystbefäl
Ledsystbefäl/signalskyddsbefäl

Totalt 23 personer inkl batledning.

Det är inte i alla staber som alla tjänsterna är tillsatta.

Till staben finns även ett betjäningsförband:

LEDNINGSPLUTON (FÖR HVBATSTAB)
Chefsgrupp
1 C LEDNINGSPLUTON GN7
1 stf C LEDNINGSPLUTON GN7
Summa 1

Stabsgrupp
1 C STABSGRUPP XF8 SLK
3 STABSASSISTENT/UND XF8 SLK
2 STABSASSISTENT XF8 SLK
Summa 5

Sambandsgrupp
1 C SAMBANDSGRUPP XO8 FRO
1 SAMBANDS-/DATATEKNIKER XO9 FRO
3 SIGNALISTER XO9 FRO
Summa 5

Transport- och ordonnansgrupp
C TRANSORTGRUPP XK8 FMCK
2 ORDONNANS XR9 FMCK
3 BILFÖRARE PB, BUSS, LB XK9 SKBR
Summa 6

TOTAL SUMMA 19


Skapad: 2012-02-01 av Henrik H
Publicerad: 2012-02-01 av Henrik H
Uppdaterad: 2012-02-05 av Henrik H

Utökad kalender RSS-flöde för kalender November 2014

>>>
<<<
TiOnToFr
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Ungdomsutbildning
1 november
Arbetskväll Ledplut 40.Hvbat
3 november
KFÖ Båtplut
4 november
KFÖ Båtplut
5 november
Arbetskväll/402.IK
6 november
KFÖ Båtplut
6 - 9 november
SÖF Batledn o 403. IK
6 - 9 november
GUF
8 - 21 november
DUC-möte 402.IK
12 november
KFÖ 39.Hvbat
12 - 16 november
Military Weekend
14 november
Ungdomsutbildning Höstövning
14 - 16 november
Intro
14 - 16 november
Batövning Funktionsutb
15 november
Military Weekend
15 - 16 november
Batövning Vapentjänst
16 november
Insatsmöte 401. 402. 403.IK
17 november
Komprapport 404.BevKomp
18 november
Kompaniråd 402.IK
19 november
Instruktörsutbildning
22 - 23 november
Batråd 40.Hvbat
25 november
Batrapport 40.Hvbat
25 november
DUC-möte 401.IK
27 november
Julavslutning 402.IK
29 november

Läs mer

Fakta

Befattningar inom hemvärnet

Bataljonsledning
Kompaniledning
Hemvärnspluton

Alfabetisk ordning
Förbandstyper med högre krav på tjänstgöring mm:
Insatskompani
Underrättelsekompani

Specialistbefattningar:

Dessa bemannas av personal som får sin tjänsteutbildning via någon av de åtta frivilliga försvarsorganisationer som hemvärnet har avtal med.

Flygtjänst
Förplägnadstjänst
Hundtjänst
Ordonnanstjänst
Sambandstjänst
Sjukvårdstjänst
Själavård
Stabstjänst
Transporttjänst, mark
Transporttjänst, sjö

Aktuellt

http://nyheter.hemvarnet.se/?action=visanyhet&nyhetid=11168

Central information


Nytt från Tidningen


Aktuellt

http://nyheter.hemvarnet.se/?action=visanyhet&nyhetid=11168